Categories: tin-tuc-san-pham
      Date: 20 / 09 / 2012 - 17:08:16
     Title: Cải vận , ý nghĩa  quan trọng của đời người

Mỗi con người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình một mệnh riêng, mệnh là sự không thể thay đổi , đó là mệnh Kim - mộc - thủy - hỏa - thổ, hay Tý - sửu - dần ……nhưng mỗi mệnh đó thường có kèm theo các vận  may hoặc vận rủi mà thường chỉ xảy ........Mỗi con người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình một  mệnh riêng, mệnh là sự không thể thay đổi , đó là mệnh Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, hay tuổi Tý - Sửu - Dần ……Nhưng mỗi mệnh đó thường có kèm theo các vận  may hoặc vận rủi mà thường chỉ xảy theo từng giai đoạn thời gian.


- Vận may: Là mong muốn của mỗi con người cho bản thân mình và người thân như sức khỏe, địa vị, học hành, nổi tiếng...có thể sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó, thuyết phong thủy sẽ cho bạn biết điều đó, vận may thường đi kèm với sự hợp mệnh như Thủy hợp Kim, Hỏa hợp Mộc, hay sự hợp tuổi như tuổi Tý hợp Thìn, Hợi……tuổi Dần hợp với Ngọ, Tuất…….và được các chùm sao may mắn chiếu mênh như sao thái dương, sao mộc tinh...


- Vận xui : Là sự không mong muốn của mỗi con người về bản thân hoặc người thân về sức khỏe không tốt, địa vị kém, học hành không ra gì....có thể xảy ra vào một thời điểm nào đó và thuyết phong thủy cho bạn biết điề này. Vận xui thường đi kèm với sự khắc của mệnh như Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc…, hay sự khăc tuổi không hợp như tứ hành xung  Tý khắc Dậu, Mão, Ngọ , tuổi Dần khắc Thân, Tỵ, Hợi hoặc khắc như tam tai, xui sẻo như tuổi kim lâu….Các chùm sao xui xẻo chiếu mệnh như Thái  bạch, Thái âm, La Hầu, Kế Đô…

Vậy làm thế nào để mỗi người chớp thời vận may,  cách đưa thành công lên đỉnh điểm hay để nắm được vận xui để cải vận xui thành không xui, không xui thành may mắn.

 

(sưu tầm)